Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

O Nas

25.05
2018

RODO. Podstawowe informacje o ochronie danych.

W związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (powszechnie nazywanych RODO), pragniemy poinformować kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się również z Regulaminem i Polityką Prywatności.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stalgast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 5, 03-310 Warszawa, KRS: 0000010073, NIP: 9521866652, REGON: 017223787 („Stalgast”).

 

II. Dane kontaktowe administratora danych – Stalgast

 

Można się z nami skontaktować:

  1. telefonicznie: (22) 5171575;
  2. pod adresem e-mail: ado@stalgast.com;
  3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Stalgast sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

  1. pod adresem e-mail: ado@stalgast.com;
  2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Stalgast sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

 

III. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Stalgast - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

IV. Kategorie odbiorców danych

 

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

  1. spółki powiązane ze Stalgast;
  2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
  3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

 

V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VI. Okres przechowywania danych

 

Twoje dane będziemy przetwarzać:

  1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
  2. w celu marketingu produktów i usług - do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
  3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

VII. Twoje prawa

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  5. prawo do przenoszenia danych;

 w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się ze Stalgast: poprzez e-mail: ado@stalgast.com; telefonicznie: (22) 5171575; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.stalgast.com.

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. Prawo do sprzeciwu

 

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: ado@stalgast.com, telefonicznie: (22) 5171575.

 

IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Stalgast.