Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

O zakupach

Warunki i koszty dostawy

Wysyłka towarów

Wysyłka towaru/ów oraz mebli 61xxxxx w jedno miejsce i zakup na fakturze, z wyjątkiem towarów - 98xxxx, WNxxxx, ciągów grzewczych 97xxxx, 99xxxx, ciągów wydawczych, o ich wartości w kwocie:

 • 800 zł netto i wyższej - dostawa bezpłatna
 • niższej niż 800 zł netto - dostawa płatna przez Przedsiębiorcę w wysokości:
  • 20 zł netto(1) za przesyłkę paczkową o wadze całkowitej do 30 kg
  • 22 zł netto(1) za przesyłkę paczkową o wadze całkowitej do 30 kg z pobraniem
  • 35 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej od 30 kg do 60 kg
  • 37 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej od 30 kg do 60 kg z pobraniem
  • 80 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej powyżej 60 kg
  • 82 zł netto(1) za przesyłki pozostałe o wadze całkowitej powyżej 60 kg z pobraniem

Wysyłka towaru/ów w jedno miejsce i zakup na fakturze zawierające co najmniej jeden z następujących towarów: meble - 98xxxx, WNxxxx, ciągi grzewcze 97xxxx, 99xxxx, ciągi wydawcze, o wartości w kwocie:

 • 2.000 złotych netto i wyższej - dostawa bezpłatna
 • niższej niż 2.000 złotych netto - dostawa płatna przez Przedsiębiorcę w wysokości:
  • 100 złotych netto(1)  za przesyłkę bez pobrania
  • 105 złotych netto(1)  za przesyłkę z pobraniem

Dostawa poza terenem Polski

 • Warunki uzgadniane indywidualnie

 

Wszystkie potwierdzone i zafakturowane zamówienia należy bezwzględnie odbierać najpóźniej w dniu następnym.


Nie świadczymy usługi składowania towarów za odpłatnością

 

(1) stawki dotyczą przesyłki standardowej dostarczanej w dni robocze, bez zastrzeżonych godzin dostawy. W przypadku wystąpienia jednego z tych elementów, stawka wyliczona będzie zgodnie z cennikiem podmiotu świadczącego usługę dystrybucji na rzecz Sprzedającego