Uprawnionymi do zakupu towarów w sklepie internetowym stalgast.com są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Zobacz regulamin sklepu.

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Wiedza

Koncepcja technologiczna w gastronomiiBiuro Projektów Stalgast | e-mail: projekt@stalgast.com lub tel. kom.  603 210 325, 603 210 544.


Mirosława Dymowska - Ekspert ds. Projektów

 

Koncepcją technologiczną nazywamy projekt funkcjonalnego układu pomieszczeń zaplecza gastronomicznego zawierający propozycję rozmieszczenia sugerowanego wyposażenia - urządzeń i mebli. Dla każdego lokalu można zaproponować klika różnych wariantów ustawienia ciągów technologicznych, ale każdy z nich musi być zgodny obowiązującymi normami oraz przepisami sanepidu i BHP.

Kiedy należy przygotować koncepcję technologiczną?

Taką koncepcję technologiczną wykonuje się wtedy, gdy inwestor chciałby poznać koszty, z którymi musi się liczyć, chcąc wyposażyć swój wybrany lokal w odpowiedni sprzęt. Koncepcja jest pierwszym krokiem, który należy wykonać, kiedy planuje się prace budowlano-architektoniczne, mające na celu przystosowanie nowo otwieranego punktu lub modernizację istniejącego lokalu.

Jak przebiegają prace?

Podstawowym dokumentem potrzebnym do wykonania koncepcji jest podkład architektoniczny w formie elektronicznej (AutoCAD, pdf) lub papierowej (skan, zdjęcie, ksero projektu budowlanego), przekazany projektantowi-technologowi. Jeżeli inwestor nie dysponuje taką dokumentacją, należy dokonać inwentaryzacji pomieszczeń stanowiących przedmiot opracowania. Taka inwentaryzacja obejmuje pomiar ścian i wszystkich otworów (okna, drzwi), zaznaczenie punktów wodnych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych. Na bazie tych pomiarów prowadzi się dalsze prace koncepcyjne lub projektowe. Rolą projektanta jest również zinwentaryzowanie istniejącego wyposażenia, jeśli inwestor takie posiada i wkomponowanie go do nowej technologii.

Po co tworzy się koncepcję technologiczną?

Podstawowym celem tworzenia takiej koncepcji jest ograniczenie powierzchni zaplecza gastronomicznego na rzecz jak największej sali dla konsumentów. Projektant-technolog dobiera sprzęt, uwzględniając wszystkie wymagania klientów. Odpowiednio dopasowuje takie urządzenia wielofunkcyjne, które zajmą jak najmniejszą powierzchnię na zapleczu kuchennym, a także mają minimalne zużycie wody, energii elektrycznej czy gazu oraz wymagają niskich kosztów eksploatacyjnych. Meble i urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, potrzebne atesty oraz muszą spełniać wymagania HACCP. Tego również pilnuje projektant.

Koncepcja technologiczna jest podstawą wstępnej wyceny wyposażenia, której należy dokonać u wybranego dostawcy sprzętu gastronomicznego lub w innej firmie świadczącej kompleksowe usługi wyposażenia lokalów gastronomicznych.

Inwestor może przekazać wykaz sprzętu wraz z rysunkami rozmieszczenia wyposażenia firmie zajmującej się kompleksowym wyposażaniem zapleczy gastronomicznych lub hurtowni gastronomicznej do wyceny. Projekt koncepcji pomoże mu  nie przeinwestować i nie generować niepotrzebnych kosztów.

Kosztorysy pozwalają zaplanować wydatki związane z planowaną inwestycją, a także często są potrzebne firmom kredytującym daną inwestycję (banki, firmy leasingowe itp.).

Koncepcja technologiczna może być podstawą do wykonania projektu techniczno-technologicznego zaplecza gastronomicznego lokalu. Nie jest dokumentem, na którego podstawie można ubiegać się o uzyskanie zatwierdzeń sanitarno-epidemiologicznych czy BHP. Takim dokumentem jest dopiero projekt technologii. Oba te dokumenty powinien sporządzić doświadczony i kompetentny projektant-technolog, który zna rynek, biegle orientuje się w przepisach określających zasady funkcjonowania lokali gastronomicznych, a także wie, jakie rozwiązania i sprzęty najlepiej ze sobą współpracują. Można również udać się do projektanta-technologa związanego z konkretną firmą oferującą wyposażenie lokali gastronomicznych i zdecydować się na usługę kompleksową - projekt oraz wyposażenie pochodzące z jednego źródła.